De som ønsker innkvartering i Geilo-området, bør bestille dette i god tid. Dette må gjøres direkte med overnattingsbedriftene.
Se også Visit Geilo sine web sider www.geilo.no