Løperinstruks

Kategorier:

SekretariatStartnummerKonkurranseklassenInformasjon til konkurranseløpereInformasjon til TRIM løpereSikkerhetLegeForsikringerSekkDrikkeServiceResultaterPremieringBagasjetransportHittegodsDusjDiverseRennets jury


Sekretariat
I Geilohallen er åpent:
- 25. april fra kl 15 til kl 22,
- 26. april fra kl 10 til kl 23
- lørdag 27. april fra kl 05.30 til 19.00.
På Finse stasjon er åpent 26. april fra kl 17 til 21 og lørdag 27. april fra kl 06.30 til 11.30.

Deltagere på dagstur fra Oslo eller Bergen får sine startnummer tilsendt tidlig i april. Det er billetten til toget. De øvrige skal hente startnummeret på Geilo eller Finse. Dette står nøye beskrevet i startkortet som sendes til alle i slutten av mars på registrert e-post adresse.

Startnummer
Dette skal bæres godt synlig (FORAN PÅ BRYSTET - konkurranseklassen).
Startnummeret er din billett til tog/buss og det regulerer hvilke tog du har til start. DETTE MÅ DU FØLGE. For å komme inn på stasjonsområdet eller bussen, må hele nummeret være godt synlig utenpå yttertøyet. Uten gyldig nummer og riktig alternativ, kommer man ikke med toget/bussen. På startnummeret til ALLE løpere er det en innebygd chip (engangs). Dette for at vi, som arrangør, skal kunne se hvem som er gått ut fra Finse/Haugastøl og kommet i mål på Ustaoset. Din deltagelse blir først registrert da du kommer i mål på Ustaoset.

Overføring av startnummer – endring av navn
Dersom du skal overtar startnummer av en annen deltaker, skal den som selger nummeret overføre dette, i påmeldingsystemet. Informasjon om dette ser du under fanen "påmelding". Ved overføring av startnummer er det et gebyr på kr 100 som kjøper må betale. E-post med faktura kommer fra EQ Timing. Navnendring gjøres av sikkerhetshensyn, slik at vi har oversikt over hvem som er deltakere i rennet.

Konkurranseklassen
Feil navn på deltaker i konkurranseklassen medfører automatisk diskvalifikasjon. 

Informasjon til konkurranseløpere
Ungdom jenter, jr kvinner og senior kvinner starter kl 11.30.
Ungdom gutter, jr menn og senior menn starter kl 11.45.
Det er forbudt å skøyte før merket linje er passert, ca 100 m etter start.
Startmannskapenes anvisninger må følges. Uregelmessig opptreden medfører disk.

Løypa fra Finse til Ustaoset er 37 km lang.
Konkurranseklassene (fra Finse) går i fri teknikk og skal gå på venstre siden av løype stikken. Dette er skøyte trase. Løypa er også merket konkurranse. Denne traseen må følges dersom du vil ha registrert dine mellomtider.

Ca 6 km før mål og ca 1-2 km etter siste spurtpris skal konkurranseløperne over på høyre side av løypa og følge den siden til mål. Følg anvisning fra vakter og skilting.

Arrangøren forbeholder seg retten til å kåre én vinner i hver klasse. 
Tidtakingen avsluttes kl 17.00 og målområdet stenges kl 18.00. Sekretariat stenges kl 18.30.

Nedre aldersgrense er fylte 15 år i 2019.

Fluorforbud.
I klassen 15-16 år er det i nasjonalt fluorforbud som Skarverennet forholder seg til.

Informasjon til TRIM-løpere
Trimløpere fra Finse kan starte fortløpende etter at første tog ankommer Finse kl 06.57 og frem til kl 11.45. Løpere som starter før kl 06.57 og etter kl 11.45 er ikke å anse som deltakere i rennet. 
Trimløpere fra Haugastøl starter fortløpende mellom kl 08.30 og kl 12.30.

Løypa fra Finse til Ustaoset er 37 km lang. Traseen på høyre siden av løype stikken er for trimmere til ca 1-2 km etter siste spurtpris. Da skal trimmere følge venstre side av løypa til mål. Løypa er preparert for skøyting og har i tillegg preparerte spor og er merket TRIM.

Løypene fra Haugastøl til Ustaoset er 25 eller 17 km lang. De er preparert for skøyting og har i tillegg preparerte spor. Fra Hellevatn til Ustaoset følger løperne samme trasé som trimklassen fra Finse.

Løypene kjøres med tråkkemaskiner fra Finse/Haugastøl til Ustaoset på renndagen. Dersom det er behov for ”oppfrisking” av de klassiske sporene under rennet, vil vi nytte tråkkemaskin eller snøscooter med sporsetter. Vær oppmerksom på dette!

Vær oppmerksom på den sterke oppstigningen fra Finse. Den er ca 4 km lang. Luften er tynn, så surstoffmangel kan gjøre seg gjeldende hvis man starter for hardt.

Vær forsiktig i alle utforkjøringer slik at du IKKE kommer inn i konkurransetraseen. Løperne der kommer i stor fart og det kan fort skje ulykker.

Sikkerhet
Skarverennet er årets turopplevelse under ideelle værforhold. Men det kan også bli en barsk tur. Synes du været er for surt på Finse før start, er det bedre å ta toget tilbake til Ustaoset/Geilo. Toget returnerer fra Finse kl 11.50. Det er førstehjelp og radiosamband på alle drikkestasjonene. Røde Kors patruljerer også langs løypa, og det vil være snøscooterpatruljer som følger de som til en hver tid måtte være sist i løypa. Dersom du av en eller annen grunn må bryte, tar du kontakt med sanitetspersonell eller en av våre scooterpatruljer. Startnummeret skal sitte på løperen ved transport ut av fjellet.

Det er ditt ansvar at du følger løypa. Skarverennet har ikke noe ansvar for deg dersom du går andre steder enn til mål på Ustaoset.

Lege
Det vil være lege på Finse, i lokalene til Finse Røde Kors Hjelpekorps, fra kl 07.00 og på Ustaoset, Røde Kors v/HelseEkspressen, fra kl 09.00

Forsikringer
Alle trimløpere har i sin startkontingent betalt en lisens (forsikring) til Norges Skiforbund. Konkurranseløpere må ha engangslisens dersom de ikke har helårslisens. 
Dette er ei ulykkesforsikring og du er dekket for uhell som måtte oppstå deg under rennet. All informasjon finner du på vår web side under linken “Om rennet” og forsikring.

Forsikring for avbestilling og bortkommet utstyr må den enkelte ordne selv.

Sekk
Alle deltakere skal av sikkerhetsgrunner gå med sekk. Denne skal inneholde varmt og vindtett ekstra tøy. Husk solbriller, solkrem, mat og ekstra drikke.
Dette er nødvendig for din egen sikkerhet, og det ansvaret har DU som skiløper i høyfjellet.

Løpere i konkurranseklassene som stiller uten sekk blir diskvalifisert.

Drikke
På alle 3 drikkestasjonene og i mål, serveres det MAXIM sportsdrikk og vann. Siste drikkestasjon, som er Raggemyran, stenges kl 17.00. Her serveres også Red Bull energidrikk og Vørterøl.

Merk: Det er egen drikke servering, i venstre trase, for konkurranseløperne. Denne ligger i forkant av hver drikkestasjon.

Service
Det vil være løypeguider fordelt i løypa. Disse er tydelig merket med SWIX bekledning og SWIX-vimpel, og vil være behjelpelig med skismøring, solkrem o.l. SWIX har smøreservice ved start på Finse og Haugastøl, og på hver drikkestasjon. Staver kan lånes i startområdene, ca 800 m etter start på Finse og på alle drikkestasjonene. Lånte staver SKAL leveres tilbake hos SWIX i målområdet.

Resultater
En uoffisiell resultatliste henges opp på ei tavle ved sekretariatet i målområdet på Ustaoset. Resultatlistene finner du også på våre nettsider: www.skarverennet.no Her kan du også skrive ut en DIPLOM.

Premiering
Det er 1/4 (25%) premiering i konkurranseklassene, av antall påmeldte pr 16. april.

Premier for de tre beste totalt, damer og herrer, samt spurtpriser og premie til beste jente og gutt i klasse 15 - 16 år deles ut i målområdet ca kl 14.00. Resterende premier (klassevis) kan hentes i premietelt ved premiepall på Ustaoset renndagen fra kl 14.30 og i Geilohallen søndag kl 10.00 - 15.00.

Det er 3 spurtpremier, disse merkes med skilt 100 m før passering.

Finse spurten: 
2,8 km etter start på Finse, på toppen av bakken etter Finsevann.

Folarskard spurten: 
21, 4 km etter start og ca 1 km etter 2. drikkestasjonen, Hellevatn.

Subaruspurten: 
29.9 km etter start og ca 2,5 km etter siste drikkestasjon, Raggemyran.

For 10- 20- 25 og 30 års plaketter
Henvendelse sekretariatet på Ustaoset eller i Geilohallen.

Bagasjetransport
Det er KUN konkurranseløpere og de som har dagsturpakke med Oslo og Bergenstogene som kan sende bagasje i retur til Ustaoset. Bagasjen må plasseres på anvist sted på Finse stasjon senest kl 11.00. Sekk/Bag skal være tydelig merket med startnummer. 
Bruk bagasjelappen som sitter på startnummeret. Noter navn og telefonnummer på den.

Dere må selv hente bagasjen på Ustaoset stasjon, umiddelbart etter at dere er kommet i mål og seinest kl 19.00. Evt uavhentet bagasje blir tatt ned til Geilohallen.
Bagasjen sender du på eget ansvar, og den er IKKE forsikret av arrangør.

Hittegods
Alt hittegods, fra målområdet (gjelder ikke utstyr som står langs hotellet eller andre steder utenfor målområdet), blir samlet i Geilohallen og må hentes her søndag 28. april etter kl 10.00.
Uavhentet hittegods blir levert til Fretex, 14 dager etter rennet.

Dusj
Det er dusjmuligheter for damer og for herrer på Geilo samfunnshus. Dusjene er åpne mellom kl 10.00 og kl 18.30.

Diverse
Det er ikke anledning til å ta med hund eller pulk i rennet.
Barn som fyller 10 år i 2019 kan delta i trimklassen. 
Ungdom som fyller 15 år i 2019 kan delta i konkurranseklassen.

Påmeldingen er bindende. Ingen del av startkontingenten vil bli refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker ikke kan delta.

Rennets jury 2019

Teknisk delegert: Jorunn Nymo
Ass Teknisk delegert: Kenneth Holth
Rennleder: Jan Henning Waldal
Rennlege: Helge Enerstvedt

Gjennomføring av rennet dersom det er usikre værforhold
Skarverennets organisasjonskomité arrangerer rennet, men det er Sikkerhetsgruppen bestående av Lensmann i Hol, Lensmann i Voss og Rennleder i Skarverennet som avgjør om rennet skal arrangeres/avbrytes ut fra værforhold.

Vis hensyn til naturen
Skarverennet går i et sårbart høyfjellsområde. 
Ikke la avfall ligge igjen i terrenget. Ta det med ned fra fjellet, eller benytt avfallsnettene som er satt opp på alle drikkestasjonene og i målområdet. 
Norsk Gjenvinning tar hånd om alt avfallet slik at vi er sikre på å få en miljøvennlig avfallshåndtering.

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev godtar du at vi sender deg informasjon og tilbud på e-post. Du kan når som helst melde deg av brevene.