«Skarverennet: Årets påmeldte får førsteprioritet»

27.04.2018

«Skarverennet: Årets påmeldte får førsteprioritet»

For English verison read her:

Skarverennet 2018 måtte dessverre avlyses. Med de forholdene det var ved avlysningstidspunktet ville ikke sikkerheten til deltakeren og funksjonærene være ivaretatt. Videre viste det seg at det heller ikke ble bedre utover dagen.

Angående avlysning så strekker vi oss langt for å få gjennomført Skarverennet, men sikkerheten kommer først. Værmelding er en prognose og ikke en sannhet. Flere ganger og senest i 2017 var utsiktene like dårlig som i år. Da ble det renn. Dette er ene og alene grunnen til at vi tar avgjørelsen så sent.

Skarverennet er basert på en enorm dugnadsinnsats som vi er veldig stolte av å kunne vise til. Administrasjonen i Geilo IL består av kun en som «drifter» Skarverennet, daglig leder i GIL, en sekretær og en idrettskoordinator.  Et overskudd går ene og alene tilbake til lokalidretten, barn og unge, og til det å utvikle Skarverennet til «vårenes vakreste eventyr».
Videre går det en betydelig sum, avlysning eller ikke, til NSF og Buskerud skikrets som en avgift for å ha turrenn.

Reglene angående avlysning er satt i NSFs fellesreglement av 29.08.17. Dette ligger under betingelser ved påmelding. Disse sier at Skarverennet ikke er pliktige til å refundere startkontingent delen. For detaljer les betingelser her: http://www.skarverennet.no/sider/betingelser

Ved en refusjon vil det være halvparten av startkontingentdelen. For Skarverennet 2018, trim klassen er startkontingentdelen kr 650,- og konkurranse kr 750,-. Dvs at tilbakebetaling blir kr 325,- for trim og kr 375,- for konkurranse pr deltaker.

Uansett om Skarverennet etter NSFs fellesreglement ikke behøver innvilge tilbakebetaling, så ønsker vi å gi årets påmeldte deltakere følgende:

  • Alle som var påmeldt Skarverennet 2018, og hadde sin mailadresse registret i påmeldingssystemet gis første rett til å kjøpe billett til Skarverennet 2019. (påmeldingstidspunkt for 2019 vil komme senere).
  • Eller man kan velge å få halvparten av refundert startkontingentdelen, henholdsvis 325,- for trimklassen og 375,- for Konkurranse.

Ønskes det refusjon så må dette sendes pr mail til refusjon.skarverennet@geiloil.no eller post til Geilo IL, Lienvegen 85, 3580 Geilo, merkes «refusjon».
Deltagerne må henvende seg til en av disse adresser og opplyse om: Navn, adresse, startnummer/-numre, kontonummer og ansvarlig påmelder/navn. Frist for å melde krav om tilbakebetaling av startkontingent settes til 1. juni 2018. Krav som kommer inn etter frist refunderes ikke.

 

Hilsen Skarverennet.

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev godtar du at vi sender deg informasjon og tilbud på e-post. Du kan når som helst melde deg av brevene.