Har du registrert alle data på deg og dine deltakere?

27.01.2017

Har du registrert alle data på deg og dine deltakere?

Dette er svært viktig slik at vi er sikret at alle får nødvendig informasjon direkte fra oss.
Startnummer til de som har dagstur fra Oslo eller Bergens kanten blir sendt ut. Derfor må vi må ha riktig post adresse på alle. Ikke bruk c/o adresse. Navn til deltaker MÅ stå på postkassen. Husk også e-post adresse og mobil nummer.

Lenke for endring av navn har du i bekreftelsen du fikk etter påmelding.

Utover vinteren vil vi sende nyhetsbrev med nyttig informasjon. 

Startkort sendes ut i februar til deltakere på dagstur (Oslo-Bergen) og i mars, uke 11/12 til alle andre. 
På startkortet ser du om du får startnummer tilsendt (gjelder de med tog fra Oslo – Bergen) eller om du skal hente det i Geilohallen eller på Finse.